Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea președintelui țării, Igor Dodon, privind controlul constituționalității modificărilor la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia a fost luată la 27 ianuarie, la o lună de la depunerea sesizării.

Amintim că, șeful statului a solicitat Curții examinarea, în regim de urgență, a proiectului de lege.

Președintele a cerut verificarea constituționalității întregului proiect de lege aprobat, prin prisma următoarelor chestiuni:

  • Este necesar votul majorității calificate în Legislativ pentru alegerea membrilor CSM din rândul profesorilor de drept?
  • Suportă caracter constituțional instituirea obligației alegerii președintelui CSM exclusiv din rândul membrilor judecători ai Consiliului? Președintele consideră că prin această modificare se restrânge dreptul altor membri ai CSM la șefia instituției.
  • Corespunde Constituției (art. 122) mecanismul alegerii în calitate de membru al CSM a judecătorilor cu vechime în muncă de cel puțin 3 ani efectiv lucrați, dar care nu au fost numiți până la atingerea plafonului de vârstă?
  • Constituie condiție discriminatorie pentru a candida la funcția de membru al CSM existența sancțiunilor disciplinare în ultimii 3 ani?

Pentru a se expune asupra subiectului, Curtea a solicitat și opinia CSM. Consiliul a susținut doar una din cele patru chestiuni asupra cărora șeful statului a solicitat verificarea constituționalității modificărilor.

Precizăm că, în data de 23 ianuarie, Parlamentul a transmis proiectul de modificare a Legii cu privire la CSM spre promulgare, la scurt timp după publicarea opiniei urgente a Comisiei de la Veneția pe marginea amendamentelor.