Serviciul Vamal al Republicii Moldova a lansat un nou modul digitalizat ”e-Borderoul de transport”, un document vamal de strictă evidență utilizat pentru asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor și a mijloacelor de transport în cadrul operațiunilor de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.

Utilizarea borderoului de transport presupune o procedura simplificată și spre deosebire de alte proceduri de tranzit, nu prevede necesitatea depunerii unei garanții.

Odată cu digitalizarea completă a procedurii Borderoului de transport și incorporarea modulului în Sistemul informațional ”Asycuda WORLD” a devenit posibilă:

  • evidența automatizată și monitorizarea centralizată a documentelor vamale și a mărfurilor;
  • comunicarea electronică între postul vamal de plecare și cel de destinație;
  • simplificarea și reducerea timpului necesar pentru completarea documentului Borderoului de transport, precum și a costurilor aferente;
  • utilizare mai eficientă a resurselor prin eliminarea documentului pe suport de hârtie;
  • reducerea interacțiunii directe între funcționarii vamali și agenții economici;
  • eficientizarea traficului de mărfuri și facilitarea exporturilor, prin integrarea agenților economici din regiunea transnistreană, precum și monitorizarea traficului de mărfuri din regiunea respectivă;
  • asigurarea supravegherii vamale eficiente a mărfurilor și mijloacelor de transport în cadrul operațiunilor de tranzit simplificate pe teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea reacționării imediate în cazul potențialelor riscuri sau fraude etc.

Potrivit  directorului Serviciului Vamal,  Sergiu Burduja, modulul electronic ”Borderoul de transport” este un instrument care vine să faciliteze munca funcționarului vamal, prin simplificarea la maxim a formalităților vamale la supravegherea mărfurilor transportate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Mai mult, potrivit oficialului, acesta va avea impact benefic și asupra mediului de afaceri, pentru care accelerarea fluxului de mărfuri este de o importanță majoră.

Serviciul a fost dezvoltat cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir, a declarat că borderoul de transport era ultima procedură realizată complet pe suport de hîrtie. Doar în 2020 au fost procesate zeci de mii de borderouri, pentru care s-au consumat mii de ore de muncă, iar de acum înainte, acest element este complet digitalizat.