Mai multe direcții din cadrul Serviciului Fiscal de Stat au fost comasate, iar 19 funcții de conducere au fost lichidate. De la începutul acestui an a fost pusă în aplicare noua structură a autorității.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat au fost efectuate două schimbări majore:

  • centralizarea atribuțiilor de deservire fiscală, prin lichidarea a patru Direcții generale administrare fiscală și crearea unei Direcții generale deservire fiscală, prin lichidarea a 16 funcții de conducere. Prioritatea noii subdiviziuni create este de a se axa pe procesul de consultare al contribuabililor.
  • crearea Direcției generale control prin comasarea Direcției generale control operativ și Direcției generale control post operațional, în componența căreia se vor regăsi o Direcție de organizare control, treisprezece Direcții control post operațional și șase Direcții control operativ, ca urmare au fost reduse trei funcții publice de conducere. Activitatea noii direcții va fi gestionată de către noul Director adjunct al SFS, Valeriu Vlas.

Drept urmare a reorganizării autorității fiscale, au fost reduse 19 funcții publice de conducere. Până la această reformă în cadrul instituției activau 203 angajați cu funcție de conducere și 1.506 angajați cu funcție de execuție, după reorganizare activează 184 angajați cu funcție de conducere și 1.502 angajați cu funcție de execuție. La fel, în cadrul instituției activează 135 funcționari publici cu statut special. Vârsta medie a angajaților constituie 42,4 ani, fiind angajați în cadrul sistemului 1.109 femei și 568 bărbați.

Serviciul Fiscal de Stat mai anunță că directorii adjuncți Igor Țurcanu și Nicoleta Nemerenco nu se mai află în această funcție, fiind modificate raporturile de serviciu.

Începând cu 1 aprilie 2017, Serviciul Fiscal de Stat activează ca entitate juridică unică responsabilă de asigurarea procesului de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova.