Serviciul Fiscal de Stat anunță ca va desfășura, pe parcursul lunii noiembrie, controale la agenții economici ce desfășoară activitate în domeniul prestării serviciilor de spălătorii auto. Potrivit autorităților, această activitate este cu grad sporit de neconformare fiscală. 

Menționăm că, anterior, în vederea stabilirii gradului de conformare la respectarea prevederilor legislației în vigoare, în perioada 1 august - 30 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins, deja, acțiuni de conformare asupra a 194 agenți economici ce desfășoară această activitate. Ca rezultat, în cazul a 58 agenți economici au fost stabilite încălcări ale prevederilor Codului fiscal, iar în cazul a 85 agenți economici au fost constatate încălcări ale prevederilor Codul contravențional, fiind aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală de 382.100 lei. 

Fisc menționează că desfășoară̆ cu regularitate acțiuni de specialitate menite să conformeze contribuabilii din toate domeniile economiei naționale. Obiectivul strategic al acestor acțiuni este promovarea unui nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor. În acest sens sunt utilizate mai multe măsuri, acțiuni și procedee orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor, în funcție de ”comportamentul fiscal” de care dau dovadă. 

În context, pentru a evita situațiile de sancționare, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar în vederea respectării prevederilor legislației în vigoare.