Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Programul de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023.

Potrivit documntului, SFS a identificat și și-a propus 4 obiective generale de dezvoltare, pentru anii 2021 – 2023, după cum urmează:
 

 • Dezvoltarea instituțională;
 • Consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor;
 • Consolidarea managementului conformării voluntare și forțate;
 • Modernizarea tehnologiilor informaționale.

Instituția notează că măsurile incluse în Program vor avea nu doar impact fiscal, dar și administrativ, economic, de mediu, social, precum:
 

 • creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor;
 • creșterea veniturilor fiscale administrate de Serviciul Fiscal de Stat;
 • nivel înalt de disciplină fiscală în rândul contribuabililor;
 • previzibilitate în politica fiscală;
 • nivel ridicat de transparență în activitate;
 • grad de încredere sporit al mediului de afaceri și cetățenilor în instituția fiscală;
 • nivel ridicat de răspuns la necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • management instituțional performant și eficient;
 • capacități informaționale care să răspundă și să corespundă cererilor contribuabililor;
 • abordarea personalizată a diferitor grupuri în interacțiunea cu autoritatea fiscală;
 • micșorarea timpului de conformare la obligațiile fiscale.

Unele din cele mai importante măsuri se referă la:
Centralizarea și concentrarea subdiviziunilor SFS într-un sediu unic;

 • Dezvoltarea paginii web a SFS www.sfs.md prin integrarea tuturor serviciilor electronice și sistarea paginii web www.servicii.fisc.md;
 • Elaborarea mecanismului de gestionare, declarare, achitare a obligațiilor fiscale prin intermediul unei aplicații mobile;
 • Eficientizarea și consolidarea controlului fiscal la persoanele fizice prin metode și din surse indirecte;
 • Desfășurarea acțiunilor de conformare fiscală pe segmentele cu risc sporit: salariu în plic, transport auto de pasageri, comerț online.

Programul de dezvoltare strategică al SFS pentru anii 2021–2023 este plasat pe pagina-web oficială a autorității fiscale și poate fi consultat aici.