Pentru prima dată, modul de prestare a serviciilor publice va fi reglementat de o lege specială. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Guvern. Documentul stabilește faptul că serviciile publice în formă electronică vor fi prestate în mod prioritar.

Documentul mai stabilește dreptul beneficiarului serviciilor publice de a solicita prestarea unui serviciu la orice oficiu al prestatorului de servicii publice, la orice centru multifuncțional sau la centrul unificat de prestare a serviciilor, indiferent de locul unde își are domiciliul, sediul sau viza de reședință.

Dintre elementele inovative ale proiectului, în mod special se evidențiază: definirea clară a noțiunii de Servicii publice; reglementarea conceptului de eveniment de viață, servicii publice conexe asociate unui fapt de importanță deosebită pentru o persoană fizică sau persoană juridică de drept privat; implementarea serviciilor publice pro-active care vor fi prestate din oficiu, fără necesitatea depunerii unor cereri sau demersuri din partea beneficiarilor; asigurarea cerințelor uniforme pentru interacțiunea prestatorilor cu beneficiarii serviciilor publice.

Totodată, autoritățile introduc o nouă abordare în prestarea serviciilor publice, conform principiului omnicanalității, adică deservirea cetățeanului prin multiple canale de prestare a serviciilor la alegerea consumatorului.

Guvernul spune că prin adoptarea Legii cu privire la serviciile publice se urmărește transpunerea în modul de prestare a serviciilor publice a principiului doar o singură dată, din care rezultă că beneficiarii de servicii publice furnizează autorităților publice date despre sine o singură dată, iar aceste date vor fi reutilizabile și accesate de oricare prestator de servicii publice.

Documentul complet poate fi accesat aici.