Până la sfârșitul anului 2023, autoritățile planifică să instituie mecanismul de acordare a serviciilor de traducere în procesele judiciare prin sistemul de videoconferințe. În acest sens urmează să fie creat un centru, care va fi amenajat cu tehnica necesară. Măsura este prevăzută în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

Totodată, datele din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi vor fi actualiate trimestrial, pentru a asigura identificarea optimă a persoanelor care practică activitatea de interpret sau traducător.

Solicitările de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat vor putea fi, la fel, depuse online. Mecanismul urmează să fie elaborat până la sfârșitul lunii iunie 2022. Totodată, autoritățile planifică să digitalizeze procesul de raportare a activității de către avocați și parajuriști care oferă servicii de asistență juridică garantată de stat.

Autoritățile au mai prevăut acțiuni privind asigurarea interconectării sistemelor informaționale a organelor de drept. În acest sens, se va:

  • efectua o evaluare a sistemelor informaţionale deţinute de autorităţile din sectorul justiţiei privind nivelul de întrunire a cerinţelor prevăzute de lege în privinţa interoperabilităţii organizatorice, semantice și tehnice;
  • adapta sistemelor informaţionale;
  • asigura extinderii interconectării sistemelor informaționale ale autorităţilor din sectorul justiţiei;
  • instituționalizată utilizarea sistemului de control al vulnerabilităților PIGD.

De asemenea, la începutul anului 2022 va fi elaborată o strategie pentru asigurarea deplină cu echipamentul IT necesar instanțelor, iar ulterior instanțele vor fi dotate, treptat, cu echipamentul necesar.