Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”.

Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Seminarul de instruire se va desfășura la data de 22 octombrie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la adresa de e-mail: natalia.braga-mita@tender.gov.md.

În mesaj se vor indica următoarele date:

  • numele, prenumele participantului,
  • denumirea autorității contractante,
  • date de contact și adresa de e-mail ale participantului.