Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui nou seminar de instruire online cu genericul ”Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.”

De această dată, seminarul este destinat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice.

Seminarul de instruire se va desfășura în format online la 28 ianuarie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la adresa de e-mail: natalia.braga-mita@tender.gov.md(link sends e-mail), indicând următoarele date:

  • numele, prenumele participantului,
  • denumirea operatorului economic,
  • date de contact ale participantului (telefon și o adresă de email).