Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: ”Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”.

Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Acesta va avea loc la data de 19 noiembrie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la adresa de e-mail: natalia.braga-mita@tender.gov.md (link sends e-mail).

În mesaj, persoaele interesate urmează să indce următoarele date:

  • numele, prenumele participantului,
  • denumirea autorității contractante,
  • date de contact și adresa de e-mail a participantului.