Pe parcursul lunii decembrie, apărătorii se pot înscrie la șapte cursuri organizate de Centrul de instruire a avocaților cu diferite tematici. Lista acestora a fost făcută public recent.

Astfel, pentru ultima lună din an sunt planificate următoarele cursuri:

 • 1 decembrie, ”Măsuri de protecție a victimelor violenței în familie”, formator Arina Țurcan, avocată;
 • 2 decembrie, ”Întocmirea actelor procesuale la faza urmăririi penale”, formator Victoria Gamurari, avocată;
 • 4 decembrie, ”Rolul advocacy și accesul la justiție într-o societate diversă în perioada Covid-19”, Formator Frederick John Packer, profesor la Universitatea din Ottawa, Canada;
 • 7 decembrie, ”Discriminarea în relațiile de muncă (hărțuirea, victimizarea)”, formator Dmitri Bartenev, avocat din Federația Rusă;
 • 9 decembrie, ”Apărarea clienților în procedura de contestare a acțiunilor și inacțiunilor executorului judecătoresc”, formator Igor Hlopețchi, avocat;
 • 10 decembrie, ”Expertiza psihologică”, formator Mihai Șleahtițchi, dr. hab. în psihologie și pedagogie, expert autorizat;
 • 15 decembrie, ”Secretul profesional versus libertatea de exprimare a avocatului”, formator Sergiu Bozianu, expert.

Totodată, Centrul de instruire reamintește că până la sfârșitul lunii noiembrie urmează să fie organizate alte patru cursuri. Mai exact:

 • 25 noiembrie, ”Dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6 din CEDO”, formator Ivana Roagna, avocată din Italia, expert internațional în domeniul Drepturilor Omului;
 • 25 noiembrie, ”Scrierea eficientă a cererilor de apel și recurs în procedura civilă”, formator Viorica Grecu, avocată;
 • 26 noiembrie ”Elaborarea strategiei de apărare a avocatului și argumentarea juridică în cauzele de discriminare”, formator Dmitri Bartenev, avocat din Rusia, expert internațional în domeniul Drepturilor Omului;
 • 27 noiembrie, ”Sinteza Jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului”, formator Vadim Vieru, avocat.