Petiționarii ar putea fi, din nou, scutiți de taxa de judecată, indiferent cine este acționat ca pârât în dosar. Modificările la Legea taxei de stat au fost înregistrate în Parlament.

Mai exact, proiectul prevede expres că reclamanții, în acțiunile legate de încălcarea dreptului la petiționare, sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti.

Autorii proiectului spun că până la intrarea în vigoare a noului Cod administrativ, în data de 1 aprilie 2019, petiționarii care considerau că drepturile lor au fost lezate și nu erau de acord cu deciziile instituției sau a persoanei oficiale, care a examinat petiția, se putea adresa în instanța de contencios administrativ. Indiferent de categoria persoanei juridice căreia i-a fost adresată petiția, autoritate publică, organizație, întreprindere, organizație comercială sau necomercială, reclamanții în acțiunile de contencios administrativ erau scutiți de plata taxei de stat.

Noul cod prevede scutirea de taxă doar a petiționarilor care acționează în judecată autoritățile publice. În alte cazuri, persoanele trebuie să achite taxa de stat prevăzută pentru a iniția un process de judecată. Astfel, proiectul a fost elaborat pentru a elimina discriminările existente în raport cu petiționarii.