Pandemia și factorii naturali de risc în 2020 au generat cel mai mare șoc asupra economiei Republicii Moldova din ultimele două decenii. Declarația a fost făcută de Platforma Națională a Republicii Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Datele efective pentru perioada ianuarie-septembrie 2020 indică o scădere economică de 8,2%. Cele mai afectate sectoare sunt HoReCa, transportul, comerțul internațional, activitățile de recreere și de agrement, gospodăriile casnice, industria de prelucrare și agricultura, care a fost prejudiciată puternic și de factorii naturali de risc.

Din punct de vedere al structurii economiei naționale IMM-urile au fost cel mai mult afectate. Multe IMM-uri sunt fragile și afectate de orice tip de perturbare și au fost slab pregătite pentru șoc. Doar o treime dintre ele au avut suficientă lichiditate pentru a activa trei luni, în timp ce doar 12% au acces la surse de finanțare externe. Analiza și studiile efectuate asupra Intreprinderilor Mici și Mijlocii cu precădere a impactului pandemiei Covid-19 asupra activității acestora duc la concluzia că aceste întreprinderi nu folosesc asigurări, iar jumătate dintre antreprenori nu au proceduri interne adecvate pentru gestionarea crizelor.  

Chiar dacă Guvernul a venit cu măsuri de suport, ele au fost puțin resimțite de IMM-uri, acestea în mare parte fiind indirecte și s-au axat în special pe subvenționarea dobânzilor, impozitelor salariale și rambursărilor de TVA. Acestea presupuneau obligativitatea de a face plata impozitelor salariale, în timp ce companiile nu aveau lichidități de a plăti salariul, nemaivorbind de impozitele aferente acestuia.

În acest context Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, din care face parte și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, a semnat o declarație privind necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare pentru susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în contextul crizei provocate de COVID-19. 

Declarația completă poate fi accesată aici.