Oficiul Avocatului Poporului a anunțat concurs pentru selectarea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii, componența 2022-2027.

Misiunea Consiliului constă în asigurarea protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

La concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor cerinţe:

 • studii superioare în domeniul dreptului, medicinii, psihologiei, pedagogiei, al asistenţei sociale sau în alt domeniu relevant mandatului;
 • vechime în muncă de cel puţin 3 ani şi experienţă în domeniul drepturilor omului;                                                
 • lipsa antecedentelor penale;
 • nu deţine funcţie publică, funcţie în cadrul organelor de drept;
 • nu este membru al legislativului;
 • nu este membru al vreunui partid politic.

Candidații urmează să prezinte prin poştă şi/sau prin e-mail următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs (formă liberă);
 • Scrisoarea de motivare;
 • CV-ul;
 • Copia de pe actul de identitate;
 • Copia de pe diploma de studii superioare complete în drept, medicină, psihologie, pedagogie, asistenţă socială sau în alt domeniu relevant mandatului;
 • Copia de pe carnetul de muncă;
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • 2 recomandări oferite de reprezentanţii ONG-urilor, instituţiilor publice, mediului academic sau propunere din partea organizațiilor societății civile;
 • Declaraţia pe propria răspundere de neapartenenţă politică.

Concursul constă în:

 • Preselecția candidaților, care presupune verificarea, în baza dosarelor depuse, a întrunirii condițiilor stabilite de participare la concurs;
 • Interviul, susținut în fața Comisiei de selectare a candidaților, cu stabilirea tabelului/ baremului de punctaj, în vederea testării cunoașterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea mandatului în calitate de membru al Consiliului.

Data limită pentru depunerea documentelor solicitate (în format electronic sau fizic) este 8 noiembrie, ora 17.00.

Mai multe detalii despre concurs găsiți aici.

Consiliul pentru prevenirea torturii a fost creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului scopul protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, în calitate de Mecanism naţional de prevenire a torturii, în conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Membrii Consiliului au dreptul la o remuneraţie în mărime de 10% din salariul mediu lunar pe economie pentru fiecare zi în care vor efectua vizite preventive în locurile de detenţie şi/sau vor participa la şedinţele Consiliului.