Instanțele de judecată de prim nivel din țara noastră au posibilitatea de a concura pentru titlul de ”judecătorie-model”. Un concurs în acest sens a fost lansat în cadrul proiectului ”Instanțe Judecătorești Model”, finanțat de USAID.

În cadrul proiectului urmează să fie dezvoltat un standard comun de judecătorie-model și va oferi asistență tehnică pentru a ajuta instanțele judecătorești să atingă standardul de judecătorie-model. Asistența oferită judecătoriilor selectate va include următoarele măsuri:

 • îmbunătățirea performanței instanțelor judecătorești prin adoptarea unui proces de planificare strategică bazat pe tehnici de gestionare a calității și pe necesitățile justițiabililor, ale judecătorilor și ale personalului instanțelor de judecată;
 • crearea grupurilor de justițiabili pentru evaluarea periodică a necesităților justițiabililor, și recepționarea, examinarea și răspunderea la plângerile, sugestiile și complimentele cetățenilor;
 • punerea la dispoziția publicului a informațiilor despre evidența dosarelor și a informațiilor generale despre serviciile oferite de instanțele de judecată;
 • dezvoltarea inițiativelor de informare a cetățenilor și de sporire a gradului de educație juridică în rândul cetățenilor;
 • elaborarea unei politici de soluționare a plângerilor și a procedurilor aferente pentru a spori încrederea publicului în instanțele de judecată;
 • dezvoltarea sistemelor privind identificarea și răspunsul la necesitățile de dezvoltare profesională ale judecătorilor și personalului instanțelor de judecată;
 • dezvoltarea și utilizarea sistemelor online pentru îmbunătățirea gestionării dosarelor și a serviciilor în judecătoriile selectate.

În cadrul proiectului nu se va oferi asistență pentru lucrările de construcție, renovare și reproiectare a spațiilor. Asistența oferită judecătoriilor selectate se va baza pe principiile Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească, elaborat de un consorțiu internațional format din instituții judecătorești. Idea generală a acestui Cadru constă în faptul că instanțele judecătorești de excelență, cu un nivel înalt de performanță judiciară și de calitate a serviciilor judiciare oferite, trebuie să investească în șapte domenii ale excelenței:

 • leadership-ul instanței de judecată;
 • administrarea strategică a instanței de judecată;
 • forța de muncă a instanței de judecată;
 • infrastructura, procedurile și procesele instanței de judecată;
 • implicarea justițiabililor;
 • servicii judecătorești necostisitoare și accesibile;
 • încrederea societății.

Pentru a deveni participant la Proiectul ”Instanțe Judecătorești Model” și a obține statutul de judecătorie-model, instanțele trebuie să depună următoarele acte:

 • scrisoare de intenție, care va expune:
  • interesul de a colabora cu Proiectul pentru a obține statutul de judecătorie-model;
  • informația privind resursele umane și de timp disponibile pentru activitățile aferente statutului de judecătorie-model; o propunere prealabilă privind componența echipei de implementare; și angajamentul privind implicarea în activitățile viitoare pe care Proiectul le va desfășura pentru a face schimb de experiențe și bune practici cu alte instanțe judecătorești din Republica Moldova;
  • listă de îmbunătățiri concrete care vor ajuta judecătoria solicitantă să devină o judecătorie-model în conformitate cu obiectivele Proiectului.
  • planul de dezvoltare strategică, dacă acesta este disponibil;
 • orice alt document care justifică cererea de a fi selectată în calitate de judecătorie-model, de exemplu, bilanțul proiectelor implementate în trecut, documentele ce atestă implicarea judecătorilor și a personalului în discuții la nivel național pe tema îmbunătățirii funcționării instanțelor judecătorești, relatări pozitive apărute în mass-media, documente ce atestă interacțiunea activă cu comunitatea locală.

Judecătoriile înscrise în concurs vor fi evaluate în baza motivației și viziunii conducerii judecătoriei, a performanței judecătoriei și a infrastructurii judecătoriei, în conformitate cu procedura de selectare a judecătoriilor-model.

Cererea de participare, inclusiv scrisoarea de intenție, planul de dezvoltare strategică, dacă este disponibil, și alte acte relevante trebuie să fie depuse, până în data de 28 aprilie, la adresa moldova@checchiconsulting.com.