Comisia economie, buget și finanțe a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute organizarea concursului de selectare a candidaților la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele cerințe:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • nu este suspus unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
  • deține diplomă de studii superioare;
  • are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;
  • posedă limba română;
  • nu este privat, prin hotărâre judecătorească definitive, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități;
  • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
  • nu este membru al unui partid politic și/sau afiliat politic;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derive dintr-un act de constatare al ANI.

Candidaţii interesați urmează să depună dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova pe adresa electronică: ceb@parlament.md sau pe adresa: MD - 2073 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, bir. 521, în perioada 22.09.2021 - 04.10.2021, în zilele de luni pînă vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Mai multe informații privind cerințele pe care trebuie să le întrunească candidații și lista documentelor care urmează a fi depuse pot fi găsite în Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului.

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică autonomă care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din trei membri.

Consilierii sunt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, selectarea acestora fiind pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul concursului deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe.