Mai multe instituții publice au anunțat săptămâna trecută că selectează asociații de afaceri în Consiliile lor pentru soluționarea disputelor. Printre acestea se numără și Agenția Națională Transport Auto.

Instituția a anunțat despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului ANTA.

Întru executarea prevederilor stabilite în pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru,

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail: secretariat@anta.gov.md și controale@gov.md, până la data de 6 august.

Lista actualizată a asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară̆ activități cu relevanță̆ pentru organele de control poate fi consultată pe portalul public www.controale.gov.md, pe pagina de start și la rubrica ”Noutăți”.

Anunțuri similare au fost făcute anterior de către Serviciul Fiscal de StatInspectoratul de Stat al Muncii și Serviciul Vamal.

Consiliile pentru soluționarea disputelor se organizează și activează în scopul examinării petițiilor și cererilor prealabile depuse de persoanele supuse controlului de stat conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.