Serviciul Vamal și Poșta Moldova ar putea iniția schimbul de date electronice prealabile prin intermediul Sistemului poștal de declarare vamală (Customs Declaration System). Măsura ar facilita prelucrarea rapidă a trimiterilor poștale prin utilizarea instrumentelor de analiză de risc la efectuarea controlului vamal. Anunțul a fost făcut după o ședință a conducerii celor două instituții.

La fel, ar putea fi creat un Centru poștal modern de procesare a trimiterilor poștale internaționale, care va dispune de linii de sortare automatizată și vămuire rapidă atât la import, cât și la export. Mai mult, utilizarea echipamentelor moderne de control vamal vor contribui la sporirea securității trimiterilor poștale.

Cele două instituții au semnat, anterior, un Memorandum de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic prin alinierea la standardele internaționale. Documentul stabilește mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide și combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, sporirea schimbului de date electronice prealabile între Vamă și Poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN22 și CN23 în calitate de declarații vamale.