Șase avocați au fost amendați și au licențele suspendate pentru că utilizează în prezentarea lor noțiunea de ”Casă de Avocatură”, dar și pentru că postează informații juridice pe Facebook și un site care le aparține.

Comisia de etică și disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a decis să sancționeze apărătorii de la ”Casa de Avocatură Macovei Enachi” și să le suspende licențele până la plata amenzilor ce variază între 1.500 și 3.000 de lei. Totodată, avocații stagiari care țin de acest birou s-au ales cu avertismente.

Sancțiunile au fost aplicate pentru că avocații utilizează în prezentarea lor noțiunea de ”Casă de Avocatură” și astfel, și-ar face reclamă neveridică atunci când publică informații pe paginile lor de Facebook sau pe un site ce aparține companiei.

În opinia Comisiei ”nu poate fi autentică o formă de organizare a activității de avocat care nu poate furniza garanții de certitudine și transparență. În felul care la moment se prezintă societatea civilă profesională de avocați cu denumirea Casa de Avocatură Macovei Enachi ea nu este interzisă de lege, însă forma ei nu este reglementată ca formă de exercitare a profesiei de avocat și nu trebuie exprimată ca atare în mediul public. Or, acest exercițiu duce în eroare participanții la raporturi de asistență juridică și publicul larg, și creează o imagine nefavorabilă instituției avocaturii”.

Totodată, Comisia menționează că, ”societatea civilă cu denumirea Casa de Avocatură Macovei Enachi își bazează existența pe dispozițiile art.1339 -1354 din Codul civil până la modificări și nu are personalitate juridică, și, deci, nu ar trebui să fie constituită în scopuri economice sau comerciale, pe când, din informația prezentată de petiționar este cert faptul că această societate nu se ocupă doar de scopurile indicate în pct.4 al art.6 din contract. Conform actelor prezentate de petiționar este evident faptul că Casa de Avocatură promovează intens serviciile sale juridice, avocații și avocații stagiari numindu-i experți, specialiști într-un anumit domeniu, precum și dă desfășurat lista clienților săi, tipul de asistență juridică pe care o exercită, eficacitatea, experiența, publicitatea Casei de Avocatură Macovei Enachi în scopul acumulării clientelei”.

Menționăm că, decizia Comisiei de etică și disciplină a fost publicată pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților, dar ulterior a fost înlăturată. Vedeți aici decizia Comisiei.