Parlamentul a aprobat, în ședința din 21 mai, în lectura finală, proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Proiectul de lege care stabilește sancțiuni de milioane de euro pentru încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor, inclusiv pentru reprezentanții profesiilor juridice, este tot mai aproape de a fi pus în practică.

Documentul stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului de către entitățile raportoare, prevăzute de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (12 entități raportoare, inclusiv avocații, notarii și alți liber-profesioniști). De asemenea, documentul prevede ce sancțiuni le pot fi aplicate entităților respective, care pot ajunge până la 5 milioane de euro.

Sancțiunile vor putea fi aplicate de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Precizăm că, potrivit Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în vigoare din februarie 2018), avocații, notarii și alți liber-profesioniști, cad sub incidența prevederilor Legii menționate în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora.

Art. 35, alin. (2), lit e) din această lege va intra în vigoare la data adoptării de către Parlament a Legii cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a amenzii, aprobată ieri de Guvern.

Articolul stabilește sancţiuni pecuniare sub formă de amendă:

  • în mărime dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, sau în mărimea echivalentului în lei al sumei de pînă la 1.000.000 de euro, calculat conform cursului oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării;
  • în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării, sau 10% din cifra de afaceri pentru anul precedent – pentru entitățile raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i).

Deputații au menționat că urmează a fi elaborat un ghid de aplicare a noii legi care va prevedea, inclusiv, instruirea specialiștilor, în colaborare cu organele profesionale abilitate.