Încălcările admise de avocați sunt sancționate diferit în spațiul post-sovietic. Dacă în unele țări, apărătorii pot fi amendați, de exemplu, în altele sunt obligați să treacă prin cursuri suplimentare de instruire. Un studiu comparat în acest sens a fost publicat pe Platforma de cooperare regională a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

În toate cinci state, cea mai lejeră formă de sancționare aplicată este ”avertizarea”, iar cea mai dură este, evident, retragerea licenței și a dreptului de a mai presta servicii în calitate de avocat. Marja de sancțiuni cuprinse între aceste două extreme diferă, însă, de la stat la stat.

Astfel, în Armenia, de exemplu, avertizarea este urmată de obligația de a participa la instruiri suplimentare sau de amendă. În Belarus există doar trei sancțiuni: avertizare, avertizare severă și retragerea licenței. Tot trei posibilități de sancționare sunt prevăzute și în Ucraina: avertizarea, suspendarea temporară a dreptului de a practica avocatura și, nemijlocit, retragerea licenței.

Cel mai vast spectru de sancționare este stabilit în Georgia și Republica Moldova, câte cinci sancțiuni ce pot fi aplicate. În Georgia, avertizarea este urmată de suspendarea temporară, de la 6 luni la 3 ani, a dreptului de a fi avocat; lipsirea de statutul de avocat; scrisoare personală de mustrare și retragerea statutului de membru al asociației de avocați. În Republica Moldova, avocații pot fi sancționați cu:

  • avertizare;
  • mustrare;
  • amendă de la 1.000 la 3.000 de lei;
  • suspendarea activităţii de avocat;
  • retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat.

Contestarea sancțiunilor primite poate fi făcută în instanțe de diferit nivel. Astfel, în Armenia contestația se depune în instanța de prim nivel cu specializare generală, în Georgia, la Curtea Supremă, iar în Republica Moldova la instanța de contencios administrativ. În Belarus, contestația se depune inițial la Comisia disciplinară din cadrul uniunii avocaților, iar ulterior, decizia poate fi atacată în instanță. În Ucraina, contestațiile sunt examinare de Comisia supremă de calificare în profesia de avocat și judecătorii.