Unele acte de corupție vor trece de la categoria ”mai puțin grave” la ”grave”, fapt ce va oferi mai multe posibilități de investigare și va eficientiza normele penale. Un proiect de lege privind modificarea Codului penal a fost aprobat, recent, de Guvern.

Mai exact, pedeapsa maximă care poate fi aplicată în cazul infracțiunilor de spălare a banilor (art. 243) va fi de șase ani și nu de cinci ani, cum este în prezent. Totodată, pentru pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite, persoana va putea fi condamnată la închisoare pentru maxim șase ani, cu un an mai mult decât prevede norma actuală. Dacă infracțiunea va fi săvârșită de două sau mai multe persoane, au fost primite bunuri și avantaje în proporții mari sau dacă influența promisă a avut loc, perioada maximă în care persoana va putea sta la închisoare va fi de șapte ani. Totodată, au fost primite bunuri și avantaje în proporții deosebit de mari sau de un grup criminal, pedeapsa ar putea ajunge până la opt ani.

O altă modificare prevede că persoanele cu funcție de demnitate publică care și-au exercitat artibuțiile în situație de conflict ar putea fi pedepsită cu închisoare până la șase ani. O pedeapsă similară se va aplica și în cazul infracțiunilor săvârșite în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloacelor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe.

În cazurile abuzului de putere sau a abuzului de serviciu (art. 327), pedeapsa penală ar putea fi dublată. Astfel, folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice se va pedepsi cu închisoare până la șase ani, în loc de trei ani, cum este în prezent. Dacă infracțiunea a fost săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică, din interes material sau s-a soldat cu urmări grave, pedepsa cu închisoare va fi până la șapte ani.

În cazul abuzului de putere sau abuzul de serviciu, săvârşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, pedeapsa maximă cu închisoare va fi de opt ani.

Noile prevederi va limita posibilitatea de aplicare a prevederilor articolelor 55, 90 și 94 din Codul penal pentru aceste infracțiuni. Adica se va limita aplicarea liberării de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională, liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen și liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei.

Potrivit articolului 60 alin. (1) lit c. din Codul penal, persoana se eliberează de răspundere dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 15 ani, în cazul infracțiunilor grave, și cinci ani, în cazul infracțiunilor mai puțin grave. Totodată, datorită acestor majorări, organele de urmărire penală vor putea efectua activități speciale de investigație.