Salariile personalului instanțelor de judecată ar putea fi majorat în scopul reducerii fenomenului de fluctuație. Astfel, nivelul de salarizare urmează să fie echilibrat în raport cu responsabilitățile atribuite prin lege. Modificările legale în acest sens urmează să fie elaborate și aprobate până la sfârșitul lunii iunie a anului 2022. Măsura a fost inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

Totodată, autoritățile planifică extinderea unităților de personal în cadrul instanțelor judecătorești la crearea centrelor de informare a justițiabililor.

Nici judecătorii nu vor scăpa de reformă. În următorii patru ani, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să efectueze o analiză periodică a sarcinii de muncă efective a judecătorilor în vederea asigurării unei sarcini comparabile. În acest sens, urmează să fie elaborat și un mecanism de remediere a deficitului creat de posturile temporar vacante în instanțele judecătorești. La fel, va fi analizat și revizuit volumului de lucru pentru judecători și procurori care sunt desemnați membri în Colegiile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Până la mijlocul anului 2022, Ministerul Justiției și CSM va examina necesitatea revizuirii competențelor președinților instanțelor judecătorești.

O altă măsură stabilită prevede elaborarea standardelor de eficiență a activității instanțelor judecătorești în baza indicatorilor de performanță judiciară. Acestea urmează să fie puse în aplicare până la sfârșitul anului 2024. La fel, în următorii ani va fi implementat și un sistem de control intern managerial în cadrul instanțelor judecătorești.