SA ”Moldovagaz” și societățile sale afiliate au realizat 95% din Programul investițional pentru anul 2021 asta însemnând investiții în valoare de 350,9 milioane de lei.

Potrivit serviciului relații publice al întreprinderii, mijloacele bănești au fost direcționate la construcția gazoductelor noi și la reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor deja existente, reutilarea tehnică, achiziționarea activelor necirculante și alte scopuri .

În anul trecut, rețelele de distribuție a gazelor din țară s-au extins cu peste 173 de kilometri în 74 de localități, inclusiv construcția a patru gazoducte înterrurale de presiune înaltă. Proiectul respectiv va permite racordarea a cel puțin 3.000 de consumatori noi, printre care consumatori casnici și agenți economici. La fel au fost construite zeci de puncte de reglare-măsurarea a gazelor, precum și au fost implementate sisteme de telemetrie.

În cazul activelor nemateriale, investițiile au fost direcționate la achiziția softului licențiat specializat, implementarea sistemului informațional „Contact-centrul 1304” și altele.

”Moldovagaz” spune că a reușit să economisească 6,19 milioane de lei, în comparație cu cifrele inițial incluse în bugetul programului investițional.

Raportul privind activitatea investițională a SA ”Moldovagaz” și a societăților sale afiliate în anul 2021 este în proces de discuții prealabile și va fi expediat pentru aprobare organelor de conducere.