Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby în România a fost respinsă definitiv la începutul acestei săptămâni de Camera Deputaților, ceea ce înseamnă că parcursul ei legislativ s-a încheiat. Dacă ar fi fost aprobată, propunerea ar fi reglementat profesia de lobby-st, adică acea persoana care, în calitate de angajat al unui client și în schimbul unor compensații materiale sau de altă natură, poate presta servicii care implică mai mult de o comunicare de tip lobby.

Camera Deputaților a respins definitiv propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby, după ce Senatul deja o respinsese în 2010. Asta înseamnă că documentul nu se va putea aplica.

Propunerea reglementa modul de desfășurare a activității de lobby, stabilind că această activitate reprezintă totalitatea acțiunilor, desfășurate prin metode legale, pentru influențarea activității puterii legislative sau a celei executive, fie că este vorba despre instituții publice centrale sau locale, acțiuni desfășurate în favoarea unei terțe părți, în schimbul unor beneficii materiale, prevăzute în contractul de lobby.

Totodată, prin acest document urma să fie reglementată profesia de lobby-st. Aceasta era definită în propunere ca fiind exercitată de acea persoană care, în calitate de angajat al unui client și în schimbul unor compensații materiale sau de altă natură, prestează servicii care implică mai mult de o comunicare de tip lobby, dar nu și de acea persoană ale cărei activități de lobby constituie mai puțin de 20% din serviciile furnizate clientului sau într-o perioada de șase luni.

De asemenea, potrivit propunerii, activitatea de lobby ar fi putut fi desfășurată, cu condiția înscrierii într-un regstru dedicat, de orice persoană fizică sau firmă. Apoi, lobby-știi de profesie ar fi putut să-și desfășoare activitate, la alegere, individual (în calitate de comerciant), în cadrul unei firme cu sediul în țara noastră (în calitate de asociat sau acționar) ori în calitate de lobby-st salarizat în interiorul profesiei.

Aceasta nu este prima încercare de a reglementa activitatea de lobby în țara vecină. Unul dintre cele mai recente proiecte ce vizează acest aspect a apărut în 2019 și a trecut deja de Senat, fiind acum în analiza deputaților.

Sursa: avocatnet.ro