Republica Moldova a fost acceptată în sistemul informațional integrat de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19. Comisia Europeană de echivalare a certificatelor anti-COVID-19 a publicat decizia prin care se stabilește că certificatele emise în țara noastră sunt considerate echivalente cu certificatele digitale UE COVID („decizii de echivalare”), iar Republica Moldova este conectată la EU Gateway. 

Pentru a reuși integrarea/aderarea la sistemul digital al Uniunii Europene, țara noastră a fost supusă procedurilor tehnice de verificare și de testare, similar celor aplicate statelor membre UE. 

Infrastructura certificatelor digitale naționale a fost create de Serviciul Tehnologia Informațională și Securitatea Cibernetică (STISC) , în calitate de Centru unic de certificare al Guvernului, în conformitate cu standardele europene în vigoare. STISC a ajustat sistemul informațional național cu specificațiile tehnice ale sistemului de certificat digital COVID al UE.

Astfel, certificatul emis de Centrele de vaccinare din Republica Moldova deține  toate variabilele necesare a unui certificat de vaccinare, precum date personale, producătorul, seria vaccinului, data administrării și elementele de securitate și încredere, cum ar fi semnătura și QR cod, informația fiind prezentată în limba română și engleză.

Concomitent, Republica Moldova și-a confirmat acceptul de a recunoaște certificatul digital COVID al UE, astfel, că cetățenii străini vaccinați în țările membre ale UE și deținători de certificate pot călători în țara noastră.