AmCham Moldova solicită Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) să modifice proiectul Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate.

Mediul de afaceri a propus autorității publice modificarea termenului de prezentare a fișei de conformitate, elaborarea unor instrucțiuni privind modalitatea de completare și transmitere a fișei, cât și o serie de alte comentarii menite să îmbunătățească conținutul normativ al ordinului.

Mai exact, AmCham susține că unul dintre aspectele importante care necesită a fi concretizate în conținutul ordinului se referă la data intrării sale în vigoare și specificarea faptului că prima fișă de conformitate se va depune pentru perioada de gestiune 2021, fișa de conformitate fiind prezentată în anul 2022, astfel încât entitățile raportoare să dețină suficient timp pentru a configura în mod corespunzător sistemele interne.

De asemenea, consideră necesar de modificat termenul din 1 februarie a anului următor perioadei de gestiune și stabilirea cel puțin a termenului de 1 aprilie a anului următor perioadei de gestiune pentru prezentarea fișei de conformitate.

Această solicitare se argumentează inclusiv prin faptul că fișa de conformitate conține referința la raportul anual al entității raportoare de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, care este dificil a fi finalizat până la termenul indicat în proiectul ordinului și care în cazul mai multor entități raportoare necesită concursul organelor colegiale, convocarea cărora în perioada de totalizare a anului finalizat și planificare a noului an se consideră ca fiind un exercițiu împovărător.

Reprezentanții mediului de afaceri mai spun că prin anexa la Ordin este prevăzut doar ce trebuie să conțină fișa de conformitate, însă consideră binevenit elaborarea unei anexe/ghid care să descrie instrucțiunile cu privire la modul de completare şi transmitere a fișei de conformitate, inclusiv cu indicarea formatului tabelului/fișei.