AmCham s-a adresat către primarul general al municipiului Chișinău solicitând asigurarea unei reglementări transparente a activității în domeniul publicității în municipiul Chișinău.

Asociația a atras atenția asupra faptului că autoritățile publice locale la moment întreprind acțiuni îndreptate spre demontarea mai multor dispozitive publicitare localizate pe teritoriul municipiului Chișinău care dispun de autorizare valabilă sau pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate al autorizației, solicitări care nu sunt satisfăcute, fără o înțelegere clară a prevederilor legale care stau la baza adoptării respectivelor decizii, ignorându-se inclusiv procedura aprobării tacite.

Se consideră că pe lângă o posibilă încălcare a drepturilor agenților economici care desfășoară activitate în domeniul publicității, reputația întreprinzătorilor care își plasează publicitatea produselor sau serviciilor pe respectivele dispozitive de asemenea are de suferit, publicul larg percepândându-i în calitate de responsabili pentru plasarea neautorizată a respectivelor dispozitive, fapt semnalat Asociației.

Nu în ultimul rând, asociația a comunicat despre lipsa înțelegerii soartei proiectului Regulamentului privind publicitatea în Chișinău, mediul de afaceri neavând siguranța în ceea ce privește conținutul viitoarelor reglementări, inclusiv prin prisma obiecțiilor exprimate cu referire la legalitatea soluțiilor.