Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), a aprobat Regulamentul privind reorganizarea societății pe acțiuni, care derivă din necesitatea conformării legislației modificărilor operate în Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Codul Civil, aferente reorganizării societăților pe acțiuni.

Principalele prevederi ale Regulamentului se referă la detalierea și specificarea concretă a informației, care trebuie să fie inclusă în proiectul contractului de fuziune, precum și proiectul dezmembrării.

Alte modificări vizează exceptările aplicate în cazul fuziunii prin absorbție ale întreprinderilor în posesiune majoritară de 100 la sută, inclusiv aprobării chestiunilor aferente reorganizării de către adunarea generală a acționarilor; formalitățile de publicitate în cazul fuziunii/dezmembrării; cerințele privind data întocmirii raportului de evaluare.

De asemenea, Regulamentul conține detalii cu referire la examinarea, de către evaluatori, a proiectului contractului de fuziune și a proiectului dezmembrării; cerințele privind conținutul raportului privind corectitudinea determinării proporției de convertire și răspunderea experților însărcinați cu întocmirea raportului de evaluare etc.

Totodată, Regulamentul se referă la etapele, termenele reorganizării, procedura de aprobare a deciziilor aferente reorganizării, modalitatea de dezvăluire a informațiilor ce vizează reorganizarea, precum și efectele reorganizării față de societățile implicate, precum și față de terți.