Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spune că sunt mai multe posibilități legale privind reglementarea relației dintre angajator și salariat în contextul extinderii Covid-19. Potrivit autorității, legislația reglementează următoarele scenarii:

  • examinarea de către părți a posibilității prestării muncii la domiciliu (conform art. 290 din Codul muncii);
  • stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (conform art. 100 alin. (7) din Codul muncii);
  • stabilirea, cu acordul ambelor părți, a timpului de muncă parțial (conform art. 97 din Codul muncii), salariații fiind remunerați proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat;
  • înregistrarea la unitate a staționării (conform art. 801 din Codul muncii), salariații fiind remunerați conform art. 801 alin. (2) din Codul muncii. Potrivit normei juridice vizate, retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare;
  • în cazul imposibilității temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective, angajatorul poate anunța șomaj tehnic, cu achitarea unei indemnizaţii ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul de bază;
  • acordarea salariaților (în baza unei cereri scrise) a concediului de odihnă anual (conform art. 112 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite (conform art. 119 alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu conform art. 117 din Codul muncii;
  • acordarea salariaților (în baza unei cereri scrise a salariatului și cu  consimţământul angajatorului) a unui concediu neplătit (conform art. 120 din Codul muncii).

În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină, contractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 76 lit. d) din Codul muncii.