Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a informat operatorii de transport despre aprobarea de către Guvernul Federației Ruse a regulilor de efectuare a transportului internațional în tranzit pe cale rutieră și feroviară prin teritoriul Federației Ruse spre țări terțe a unor categorii de mărfuri, țara de origine a cărora este statul care a luat decizia de a impune sancțiuni economice împotriva persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice ruse sau țările care au aderat la o astfel de decizie, precum și a unor categorii de mărfuri, țara de origine ori țara de expediere a cărora este Ucraina, sau care se deplasează prin teritoriul Ucrainei.

Regulile stabilesc că se admite deplasarea mărfurilor menționate prin teritoriul Federației Ruse spre țări terțe cu condiția aplicării pe compartimentele de marfă a vehiculelor a sigiliilor electronice ce funcționează în baza tehnologiei Sistemului Global de Navigare prin Satelit “ГЛОНАСС” și care sunt confecționate pe teritoriul Federației Ruse. În acest sens, Ministerul Transporturilor al Federației Ruse urmează să aprobe lista autorităților - operatori de sigilare, care se vor preocupa de colectarea, prelucrarea și stocarea informațiilor primite de la sigiliile electronice cu navigare, care va fi publicată pe pagina electronică oficială a Ministerului https://www.mintrans.ru/. Achitarea serviciilor operatorului de sigilare pentru instalarea, utilizarea și eliminarea sigiliilor electronice de navigare se va efectua de către unul din participanții la transportare - expeditor, destinatar sau transportator.

Pentru efectuarea transportului în tranzit prin teritoriul Federației Ruse a mărfurilor restricționate, transportatorul este obligat să transmită operatorului de sigilare, cu 2 ore înainte de intrare în punctul de trecere a frontierei Federației Ruse sau punctul de control staționar și mobil, a informațiilor privind codurile mărfurilor transportate în conformitate cu nomenclatura mărfurilor Uniunii Economice Eurasiatice, țara de origine a mărfurilor transportate, data planificată de intrare și ieșire în/din teritoriul Federației Ruse ș.a. (informația detaliată se regăsește în pct.8 din Regulile de efectuare a transportului în tranzit prin teritoriul Federației Ruse spre țări terțe a unor categorii de mărfuri din Hotărârea nominalizată).

În termen de o oră din momentul recepționării informației menționate mai sus, operatorul de sigilare va confirma transportatorului primirea datelor. Ulterior, la intrare pe teritoriul Federației Ruse, șoferul vehiculului este obligat să informeze funcționarii vamali la punctul de trecere a frontierei Federației Ruse sau funcționarii Serviciului Federal de Supraveghere în Transport în punctele de control staționare și mobile despre necesitatea utilizării sigiliilor electronice de navigare. După verificarea informațiilor din scrisoarea de trăsură (CMR), factura de plată (invoice), certificatul de origine a mărfurilor și după caz, certificatul fitosanitar sau sanitar-veterinar, reprezentantul operatorului de sigilare va aplica pe vehicul în timp de 5 minute sigiliul electronic de navigare. După instalarea sigiliului, șoferul vehiculului va primi tichetul de evidenţă (учетный талон) care se returnează funcționarilor vamali sau funcționarilor Serviciului Federal de Supraveghere în Transport la ieșire de pe teritoriul Federației Ruse.