Reguli mai clare pentru autorizarea zborurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri decât aerodromurile/heliporturi.

Proiectul presupune instituirea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum şi a condițiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile/heliporturi.

Astfel, conform procedurii stabilite, orice zbor în spațiul aerian național se consideră autorizat dacă pentru acesta a fost depus un plan de zbor la o unitate de trafic aerian autorizată, adică la Î.S.”MoldATSA”. Depunerea planului de zbor se face în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, conforme cu prevederile Anexei nr.2 la Convenția privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago, la 7 decembrie 1944.

Pentru zborurile interne executate în întregime în spațiul aerian de clasă G (cunoscut şi sub numele de spațiu aerian necontrolat) operatorul aeronavei poate opta pentru informarea Ministerului Apărării înainte de începerea activității de zbor. Autorii inițiativei susțin că depunerea de către operatorul aeronavei a unui plan de zbor, chiar şi când zborul se efectuează în spațiul aerian necontrolat, îi va facilita acestuia accesul la serviciile de căutare şi salvare în cazul unui accident de aviație.

Pentru anumite zboruri este necesară și obținerea unei permisiuni prealabile a Autorității Aeronautice Civile, sau după caz a Ministerului Apărării (Aviz SIS, MA), aceste situații fiind expres prevăzute în proiect, iar aceste situații fiind strict legate de aspecte precum siguranța zborurilor, securitatea aeronautică, securitatea statului, etc..

De asemenea, proiectul respectiv vine în strictă conexiune cu Legea privind controlul spațiului aerian, permisiunile invocate ca obligatorii fiind preluate anume din prevederile legii în cauză. Din punct de vedere al cerințelor de securizare a spațiului aerian național, menționăm că procedură de autorizare a zborurilor conține elemente de securizare a spațiului aerian național, cum ar fi depunerea obligatorie a unui plan de zbor pentru orice zbor în spațiul aerian național (sau informarea corespunzătoare a Ministerului Apărării) şi transmiterea acestor planuri de zbor la Ministerul Apărării și Î.S. ”MoldATSA” care vor avea astfel o imagine completă a tuturor aeronavelor care intră şi ies din spațiul aerian național, iar prima aterizare şi ultima decolare se vor face, în cazul zborurilor internaționale, pe aeroporturi cu facilități de vamă şi poliție de frontieră, astfel încât se va putea crea, în caz de necesitate, o bază de date cu aeronavele intrate, echipajele acestora, etc.

Proiectul specifică și modalitatea de autorizare a zborurilor comerciale regulate și neregulate și respectiv eliberarea autorizațiilor pentru zboruri regulate și neregulate pentru operatorii aerieni naționali sau internaționali. Aceste acte permisive sunt deja specificate în Nomenclatorul actelor permisive instituit prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, astfel nefiind impuse careva obstacole activității de business a operatorilor aerieni. Mai mult decât atât, conform prevederilor stabilite în proiect este simplificată la maxim procedura de autorizare a operațiunilor aerieni pentru operatorii comerciali, fiind prevăzut faptul că pentru desfășurarea acestora trebuie respectate formalitățile stabilite în acordurile internaționale bilaterale sau multilaterale, fiind imposibilă instituirea altor bariere. Astfel, spre exemplu, în condițiile în care între Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre este încheiat Acordul privind spațiul aerian comun (Bruxelles, 2012), pentru operatorii aerieni care provin din UE este suficientă prezentarea graficului de zbor și lista aeronavelor operate.