Mărimea marjei pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2019 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat ”Prima casă” ar putea fi micșorată. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului aceasta ar putea fi stabilită în mărime de până la 2% anual, dar nu 3 așa cum a fost până în prezent. Mărimea marjei maxime se va aplica pentru contractele de credit încheiate din data intrării în vigoare a hotărârii.

De asemenea, se modifică și lista actelor pe care solicitantul trebuie să le prezinte la creditor. Astfel, carnetul de muncă nu va mai fi necesar.

Ţinând cont că în procesul de creditare ipotecară în cadrul Programului de stat ”Prima casă” s-a constatat necesitatea de prelungire a termenului acordat la încheierea contractului de vânzare - cumpărare şi a contractului de asigurare a locuinţei împotriva riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită, la valoarea de înlocuire, au fost operate modificări în Regulament, prin substituirea termenului de 5 zile lucrătoare cu termenul de 15 zile lucrătoare.

Totodată, au fost făcute modificări la completarea contractului de mandat încheiat între Ministerul Finanţelor şi ODIMM, cu mandatarea realizării unor acţiuni suplimentare necesare în cadrul Programului (ex.: dreptul de emitere a avizului de radiere a ipotecii, de eliberare a acordului privind privatizarea terenului aferent locuinţei procurate prin intermediul Programului sau extinderea ipotecii asupra construcţiilor accesorii construite pe terenul aferent locuinţei procurate şi ipotecate în cotă de 50% în beneficiul Ministerului Finanţelor, de emitere a acordului de modificare a proprietarului locuinţei procurate în cadrul Programului în cazul intervenirii divorţului, în sensul transferării dreptului de proprietate asupra locuinţei procurate către unul dintre soţi-beneficiar a Programului, precum şi de emitere a acordului de transfer a sumei despăgubirii de asigurare în cazul daunei parţiale a locuinţei procurate în contul beneficiarului Programului pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie).