Operatorii de transport rutier, care efectuează transport rutier de persoane în trafic internațional pe teritoriul zonei Schengen și statelor Uniunii Europene (UE), sunt avertizați că a fost lansat procesul de înregistrare a operatorilor de transport în Sistemul de intrare/ieșire UE (EES) și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

EES este un sistem informațional pentru înregistrarea călătorilor din țări terțe, atât deținătorii de vize de scurtă ședere, cât și călătorii scutiți de viză, care traversează frontiera externă a UE. EES va înlocui sistemul actual de ștampilare manuală a pașapoartelor și va contribui la reducerea timpului necesar pentru verificările la frontieră și îmbunătățirea calității acestor verificări, prin calcularea automată a șederii autorizate pentru fiecare călător. Este planificată intrarea în vigoare a sistemului respectiv în semestrul II al anului 2022.

ETIAS este un sistem informațional creat pentru a identifica riscurile de securitate și migrație ilegală a călătorilor scutiți de viză, care intră pe teritoriul statelor europene. Cetățenii din afara UE care nu au nevoie de o viză de scurtă ședere pentru a călători în zonă vor fi obligați să solicite o autorizație de călătorie prin sistemul ETIAS. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele respective, inclusiv în tranzit, vor fi obligați să completeze cu 96 ore înainte de îmbarcare o cerere electronică în sistemul ETIAS. Cererea menționată va conține date biometrice cu caracter personal, informații despre pașaport sau documente de călătorie, țara de intrare, întrebări privind starea de sănătate a solicitantului, cazierul judiciar ș.a.Costul unei înregistrări în sistem va fi de șapte euro, însă persoanele cu vârsta sub 18 ani sau peste 70 de ani vor fi scutite de achitarea taxei respective. La depunere, fiecare cerere va fi verificată în cadrul sistemelor europene precum SIS/VIS / EUROPOL DATA/SLTD (Interpol)/ EURODAC/ECRIS etc. Termenul de emitere a autorizației ETIAS poate varia de la câteva minute până la patru săptămâni, în cazul unor verificări suplimentare. Aceasta va fi emisă pentru o perioadă de trei ani sau până la data expirării pașaportului solicitantului. La intrarea în zona UE, organele de control vor lua decizia finală privind admiterea călătorului în baza informațiilor din sistemul EES, a cererii ETIAS aprobate, precum și a documentelor de călătorie prezentate. Intrarea în vigoare a sistemului respectiv este planificată pentru semestrul I al anului 2023.

În scopul îndeplinirii obligațiunilor prevăzute în pct. 26 al Convenției pentru implementarea Acordului Schengen din 14 iunie 1985, odată cu intrarea în vigoare a sistemelor EES și ETIAS, operatorii de transport care efectuează transport internațional de persoane în statele UE vor fi obligați, înainte de îmbarcarea pasagerilor, să verifice dacă cetățenii țărilor terțe care călătoresc cu o viză de scurtă ședere au utilizat deja numărul de intrări autorizate sau în cazul călătorilor scutiți de viză, dacă dețin autorizație ETIAS. Operatorii de transport trebuie să se înregistreze prealabil la Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție  (eu-LISA) și să urmeze procedurile de conectare și utilizare a sistemului de verificare electronică. Pentru a începe procedura de înregistrare, operatorii de transport trebuie să completeze formularul prezentat în anexă și să remită fișierul completat la următoarea adresă electronică: carriers_onboarding@eulisa.europa.eu.

Potrivit Agenţiei Naţională Transport Auto, operatorii de transport sunt îndemnați să efectueze înregistrarea menționată până la intrarea în vigoare a sistemelor EES și ETIAS, cel târziu până în semestrul II al anului 2022. Totodată, deoarece înregistrarea este un proces de lungă durată, se recomandă inițierea acesteia cât mai curând posibil.