Consiliul Concurenței a anunțat inițierea procesului de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.

Regulamentul va fi modificat în scopul îmbunătățirii și ajustării cadrului normativ național în materia ajutorului de stat, având în vedere evoluția cadrului normativ în materia ajutorului de stat al UE și carențele identificate în procesul aplicării de către Consiliul Concurenței a legislației în materia ajutorului de stat.

În vederea asigurării transparenței în procesul de elaborare a proiectului hotărârii nominalizate, instituția solicită prezentarea, până în data 7 decembrie, a opiniilor și propunerilor la adresa: Consiliul Concurenței, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73/1 sau la adresa electronică: office@competition.md.

Precizăm că Regulament privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat prevede norme privind forma de notificare, procedura de examinare, procedura de investigaţie, precum şi evaluarea şi recuperarea ajutorului de stat. Acesta transpune prevederile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.659/1999 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.