Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat va fi modificat. În data de 17 ianuarie va avea loc ședința Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse următoarele subiecte:

  • actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat, precum și a listelor de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat;
  • aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat, aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 22 din 19.12.2008;
  • diverse.

Amintim că, de la începutul anului trecut, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerația avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, a crescut de la 20 lei la 30 lei.