Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi ar putea reglementa și particularitățile desfășurării antreprenorialului în baza permisului pentru activitate independentă. În acest sens, norma legală se propune să fie completată cu un capital specific.

Proiectul stabilește că activitatea independentă poate fi desfășurată de antreprenorul independent, care este persoană fizică rezidentă. Permisul pentru activitate independentă se eliberează pentru unul din următoarele genuri de activitate de întreprinzător:

  • comerțul cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor);
  • transmiterea bunurilor imobiliare proprii în posesie sau folosință;
  • achizițiile de produse de fitotehnie și/sau de horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

În cadrul activității independente, bunurile pot fi transmise în locațiune, arendă, uzufruct, superficie, per oră sau zi, dar nu mai mult de 30 zile consecutive, în baza actului juridic întocmit în formă verbală (dacă valoarea obiectului actului juridic nu depășește 1000 lei) sau în baza contractului în scris (dacă valoarea contractului depășește 1000 lei).

Particularitățile fiscale și vamale ale activității independente sunt stabilite în Codul fiscal și Codul vamal. Totodată, particularitățile asigurării sociale și medicale în cadrul activității independente sunt stabilite în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul respectiv.

În procesul inițierii, desfășurării și încetării activității independente, antreprenorul independent este obligat să execute prevederile legislației, inclusiv celor aferente notificării inițierii activității de comerț, siguranței alimentare (după caz), sănătății publice, protecției drepturilor consumatorului.