Autoritatea Națională de Integritate (ANI) informează că Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică (Registrul interdicțiilor) poate fi vizualizat pe pagina oficială – www.ani.md, în secțiunea Registre.

Din anul 2018 până în prezent, în Registru, au fost incluși toți cei 55 de subiecți în privința cărora au fost constatate încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese și cel al incompatibilităților.

Conform Legii privind declararea averii și intereselor personale, subiecții incluși în Registrul interdicțiilor nu au dreptul de a deține o funcție publică și de demnitate publică pentru o perioadă de trei ani, cu excepția funcțiilor electorale, imediat după râmânerea definitivă a actelor de constatare emise de către ANI.

Registrul interdicțiilor este actualizat sistematic de către inspectorii de integritate. De menționat că, ANI a inițiat procedura de dezvoltare a Registrului respectiv în scopul interconectării acestuia cu sistemul ”e-Integritate” pentru a putea fi vizualizat în timp real și mai ușor de accesat de către utilizatorii interesați.

ANI precizează că în prezent 77 de acte de constatare emise de către Inspectoratul de Integritate au fost contestate în instanța de judecată, care prevăd interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale.