Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) nu renunță și solicită deja Parlamentului să asigure alocarea banilor pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar. Asta după ce, în ședința din 30 octombrie, Guvernul a aprobat modificări la bugetul de stat pentru anul 2021 fără a prevedea mijloace financiare necesare pentru acest scop.

Demersul a fost expediat de sindicaliști în data de 1 octombrie, în adresa lui Igor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii MoldovaDumitru Alaiba, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe și Dan Perciun, președinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie.

Sindicaliștii își exprimă regretul că nu au fost auziți de Executiv, menționând prevederile art. 211 al Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care stabilește în alin. (1) că ”Personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv”.

Pe parcursul anului, sindicatele, de multiple ori au atenționat asupra necesității respectării legislației în domeniul remunerării muncii în sectorul bugetar și alocării în cadrul rectificării Legii bugetului de stat pentru anul 2021 a resurselor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatele anilor 2020 și 2021.

După votarea și investirea noului Guvern, prin demersul din 16 august, CNSM și federațiile sindicale din ramurile bugetare au solicitat înaintarea propunerii de modificare a legislației în vederea acordării premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020 și rectificării Legii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurând alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatul anilor 2020 și 2021. Prin răspunsul din 3 septembrie 2021, Ministerul Finanțelor a subliniat faptul că identificarea și alocarea mijloacelor financiare suplimentare nu va avea acoperire financiară în cadrul resurselor prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020.

“În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, am constatat că urmare a majorării veniturilor BASS din contul contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori, transferurile de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat se micșorează cu 847 de mil. de lei. Prin urmare, la 20 septembrie 2021, prin demersul nr. 03-01/366, am solicitat ca economia rezultată în cadrul bugetului de stat să fie redistribuită pentru executarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, motivarea suplimentară a personalului din sectorul bugetar și acordarea premiului anual și ajutorului material”, subliniază sindicaliștii.

La data de 20 septembrie curent, sindicaliștii au expediat în adresa Nataliei Gavrilița, prim-ministru al Republicii Moldova, Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării, Sergiu Prodan, ministrul Culturii, Anei Revenco, ministrul Afacerilor Interne, o scrisoare în care au solicitat contribuția acestora în vederea asigurării acordării resurselor financiare necesare pentru acordarea premiului anual mult așteptat de către salariații din sectorul bugetar.

În 2020, prin Hotărârea de Guvern nr. 811/2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, a fost acordat premiul anual doar pentru rezultatele activității în anul 2019, însă pentru anul 2020, premiul în cauză, nu a fost achitat.