Republica Moldova are nevoie de o justiție dreaptă și de demararea unei lupte reale împotriva corupției. Remarca se regăsește în Programul de activitate al prim-ministrului desemnat, înregistrat în Parlament. Documentul conține mai multe măsuri pe care Guvernul și le propune să le realizeze, dacă va fi votat.

Astfel, se propune:

  • reformarea Procuraturii Anticorupție (PA) după modelul DNA din România, cu limitarea competențelor exclusiv la marea corupție și lichidarea Centrului Național Anticorupție. Selectarea procurorilor PA de către o comisie independentă de experți, inclusiv internaționali;
  • constituirea Tribunalului și a Curții de Apel Anticorupție. Judecătorii vor fi aleși de o comisie independentă de experți, inclusiv internaționali. Noile instanțe vor examina în fond și, respectiv, în apel dosarele de mare corupție instrumentate de PA;
  • reformarea Curții Supreme de Justiție. Micșorarea numărului de judecători și transformarea instanței în una de casație, care să asigure uniformizarea practicii judiciare. În procesul de selecție a judecătorilor CSJ vor fi implicați experți independenți, inclusiv internaționali;
  • introducerea unor mecanisme transparente și echitabile de alegere și numire a membrilor CSM și CSP. Asigurarea numirii și promovării judecătorilor și procurorilor conform unor criterii obiective, bazate pe merit, ținând cont de pregătirea profesională, integritatea, competențele și eficiența candidaților, printr-o procedură transparentă, excluzând imixtiunea factorului politic și al favoritismului;
  • elaborarea, adoptarea și implementarea legii cu privire la evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor sub aspectul emiterii actelor ilegale și al corespunderii averilor cu veniturile oficiale, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și jurisprudența Curții Constituționale;
  • efectuarea unei evaluări externe a activității curților de apel și a Procuraturii Generale în vederea identificării eventualelor abuzuri și a posibilităților de reformare a acestora;
  • introducerea unui sistem public unic de înregistrare și evidență a dosarelor penale și contravenționale, pentru a exclude manipulările. Asigurarea efectivă în practică a distribuirii aleatorii a cauzelor în instanțele de judecată;
  • excluderea aplicării nejustificate a arestului și a interceptării ilegale a convorbirilor telefonice. Eradicarea torturii și ameliorarea condițiilor de detenție. Finisarea construcției unui nou penitenciar în locul penitenciarului 13.