Conform prevederilor art. 33 din Legea privind sistemul public de pensii, din data de 1 iulie, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin beneficiarii de pensii, stabilite după 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin zece ani.

Astfel, începând cu 1 iulie, solicitantul trebuie să depună cererea la Casa Teritorială de Asigurări Sociale conform vizei de domiciliu, prezentând totodată buletinul de identitate şi carnetul de muncă în original și xerocopie.

Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul teritorial de asigurări sociale. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea salariului din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale.

Din 1 ianuarie 2020 a fost reexaminată pensia celor care și-au stabilit dreptul la pensie pentru limita de vârstă până în data de 1 ianuarie 1999, dar au realizat un stagiu de cotizare după pensionare mai mic de 15 ani. Totodata, începând cu 1 ianuarie 2019 a fost reexaminată pensia persoanelor care s-au pensionat până în anul 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau mai mult.

Beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă care corespund condiţiilor impuse, dar din diferite motive nu şi-au reexaminat pensia până acum, își pot realiza în continuare dreptul la reexaminarea pensiei.

Conform datelor statistice ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, din 1 ianuarie 2019 și până în prezent, au fost reexaminate 6.443 pensii.