În pofida pandemiei, anul 2020 a adus mai multe realizări în domeniul politicilor economice. Rezultatele obținute au fost prezentate, recent, de Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Astfel, autoritățile spun că anul trecut s-a reușit:

  • susținerea sectorul IMM prin toată gama de servicii și Programe de suport financiar și mentorat gestionate de ODIMM, de care au beneficiat cumulativ 15 mii agenți economici sau potențiali antreprenori;
  • lansarea Programului de susținere a Digitalizării IMM-urilor, în cadrul acestuia au fost aprobate spre finanțare 180 de afaceri, în sumă totală de 11,36 milioane lei;
  • lansarea noilor instrumente dedicate creșterii și sporirii competitivității IMM, precum și consolidării infrastructurii în regiuni: Programul de Ecologizare a IMM, Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora, Programul-pilot de creare a Platformele Industriale Multifuncționale;
  • alocarea suplimentară a 50 milioane lei pentru capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor cu elaborarea unui nou Produs de garantare în contextul crizei;
  • simplificarea condițiilor de activitate în domeniul turismului: a fost exclusă obligativitatea utilizării voucherului turistic, a fost introdusă posibilitatea desfășurării activității ghizilor de turism, caselor rurale, dar și prestatorilor de unele servicii de agrement din cadrul programelor turistice în baza patentei de întreprinzător ș.a. De asemenea, termenul de restituire a plăților efectuate, ca urmare a rezoluțiunii contractului de servicii turistice a fost modificat și extins până la 31 decembrie 2021, iar cota TVA la serviciile de cazare și de alimentație publică a fost redusă de la 15% la 12%;
  • modificarea Legii insolvabilității, care permite întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate a accesului la creditare (finanțarea post-intentare a întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate), în vederea oferirii persoanelor juridice aflate în dificultate financiară șansa de a se restructura (a doua șansă), aplicând procedura accelerată extrajudiciară de restructurare;
  • modificarea unor acte normative, prin care se stabilește obligativitatea autorităților emitente de acte permisive de a elibera actele prin Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care la rândul său va genera un cod unic pentru fiecare act permisiv.