Judecătorii ar putea poartă răspundere materială proporțional gradului de vinovăție stabilit în acțiunea de regres a statului față de aceștia prin care se solicită restituirea despăgubirilor achitate de stat în cazurile pierdute la Curtea Europeană a Drepturile Omului. Modificările legislative au fost aprobate, astăzi, de către Guvern. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului.

Astfel, articolul 19, alin (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului urmează să fie modificat. Norma va stabili că ”judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în înfăptuirea justiției și pentru hotărârea pronunțată, cu excepția cazului când vinovăția lui a fost stabilită prin sentință definitivă sau în cadrul unei proceduri disciplinare s-a constatat intenția ori neglijența gravă în acțiunile sau inacțiunile sale care au dus la una dintre consecințele prevăzute la art. 2007 alin. (1) lit. c) din Codul civil al Republicii Moldova”.

Totodată, prevederile art. 2007 din Codul civil urmează să fie actualizate, iar art. 2007 alin. (1) lit. c) va reglementa acțiuni sau inacțiuni magistraților care au atras, după caz:

  • constatarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, printr-o hotărâre, a încălcării drepturilor sau libertăților fundamentale ale unei persoane și dispunerea încasării unor sume în beneficiul acestora;
  • pronunțarea unei hotărâri de către o instanță judecătorească națională, ca urmare a condamnării statului de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care s-a dispus acordarea mijloacelor financiare din bugetul de stat.

Potrivit noilor prevederi, statul va avea are drept de regres față de persoana responsabilă din instanță judecătorească dacă vinovăția acesteia este constatată prin sentință judecătorească sau dacă în cadrul unei proceduri disciplinare s-a constatat intenția ori neglijența gravă în acțiunile sau inacțiunile sale.

Proiectul de modificare legislativă poate fi consultat aici.