Unul dintre candidații la funcția de președinte al Uniunii Avocaților dorește putere supremă pentru Congresul Avocaților în cadrul Uniunii. Inițiativa, care ar urma să îmbrace forma unei propuneri legislative, se regăsește în platforma electorală a avocatului Ion Dron, unul dintre cei patru pretendenți la fotoliul de președinte UAM.

Apărătorul a inclus în platforma sa electorală cinci obiective majore:

1.Resetarea UAM în plan instituțional

Apărătorul își propune să realizeze acest obiectiv prin următoarele căi:

 • constituirea parteneriatelor, crearea platformelor de dialog și conlucrare cu instituțiile celor trei puteri în stat;
 • realizarea efectivă a conceptului de comunicare interinstituțională și cu publicul larg;
 • schimbarea preconcepției profesiunii de avocat ca neimportantă azi în realizarea actului de justiție;
 • ieșirea Uniunii Avocaților din ”anticamera” sistemului cu implicarea cât mai activă în promovarea valorilor statului de drept;
 • respectarea cu strictețe a deontologiei și profesionalismul drept condiții de natură să diferențieze avocatul de alte profesii și să-i definească identitatea.

2.Autoritatea și rolul avocatului în apărarea statului de rept

Candidatul vrea să fortifice autoritatea și rolul apărătorilor prin:

 • revizuirea cadrului legislativ în vederea realizării unor garanții sociale efective și echitabile pentru avocați (pensii, compensații alocații/ajutor social);
 • revizuirea cadrului legislativ în vederea acordării de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19;
 • revizuirea cadrului legislativ în vederea creării condițiilor de exercitare eficientă a dreptului la apărare;
 • revizuirea cadrului legislativ în vedera asigurării independenței funcționale și de sancționare penală pentru imixtiune în activitatea profesională a avocatului;
 • schimbarea preconcepției profesiunii de avocat drept o anexă la sistemul de justiție, iar avocatul drept element de decor;
 • schimbarea preconcepției avocatului ” ca băiat care hotărăște întrebările” și cultivarea percepției avocatului ca și apărător autentic, luptător de primă linie al cetățeanului neîndreptățit;
 • revizuirea conceptului și a mecanismelor de accedere în profesia de avocat;
 • valorificarea potențialului intelectual al corpului de avocați în vederea promovării valorilor statului de drept și culturii juridice în societate.

3.Consolidarea capacităților de autoadministrare

Ion Dron vrea să reseteze activitate UAM prin:

 • dialog intersectorial, dialog instituțional, mai puțin vizibil în mass media sau în rețele sociale, însă mai eficient;
 • revizuirea cadrului legislativ în vedera realizării principului de putere supremă al Congresului Uniunii Avocaților în cadrul Uniunii Avocaților;
 • revizuirea cadrului legislativ în vederea lichidării inadvertențelor de ordin funcțional, decizional și interacțiune între organele de autoadministrare a Uniunii Avocaților în scop de randament maxim pentru avocați și instituție;
 • mobilizarea și utilizarea resurselor interne pentru realizarea scopurilor de interes comun și nu de grup restrâns ( de gașcă).

4.Consolidarea bugetului UAM

Avocatul consideră că bugetul UAM nu poate fi menținut solvabil numai din cotizațiile membrilor și propune consolidarea bugetului UAM prin:

 • raționalizarea cheltuielilor bugetare;
 • identificarea unor surse altenative de suplinire a bugetului Uniunii Avocaților, pe lângă plata cotizațiilor de membru.

5.Inovație și IT ca oportunități de evoluare profesională

Pentru realizarea acstui obiectiv, candidatul își propune:

 • realizarea unui studiu de fezabilitate pentru implementarea soluțiilor IT și de altă natură inovațională;
 • elaborarea unui cadru normativ adecvat;
 • identificarea priorităților sectoriale de aplicare a tehnologiilor informaționale și altor elemente inovaționale;
 • identificarea și accesarea finanțărilor externe pentru dezvoltarea proiectelor și implementarea soluțiilor inovaționale și IT.

Ion Dron are experiență de avocat, judecător, viceministru al Justiției , precum și experiență politică.

Amintim că alegerile președintelui UAM vor avea loc electronic (în premieră) în cadrul lucrărilor Congresului Avocaților, care se va desfășura în perioada 1 decembrie – 3 decembrie sau  6 - 8 decembrie (în cazul neîntrunirii cvorumului). În concurs s-au mai înscris decanul Baroului Chișinău - Dorin Popescu, membrul Consiliului UA – Iurie Mărgineanu și președintele Comisiei pentru etică și disciplină - Mihail Gafton.

Președintele Uniunii va fi ales în funcție pentru un termen de doi ani.