Cincizeci de avocați au participat în data de 11 martie la un curs de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal, oferit de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Instruirea a fost făcută în cadrul întâlnirii online a organizației HELP a Consiliului Europei.

În cadrul evenimentului au fost discutate principiile generale ale legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

”În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la subiectul datelor și cel târziu în momentul primei dezvăluiri, acestuia trebuie să i se furnizeze următoarele informaţii: identitatea operatorului/persoanei împuternicite de către operator, scopul prelucrării datelor colectate, destinatarii datelor cu caracter personal, existența drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate şi dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a realiza drepturile subiecților de date”, a menționat Denis Coțofan, șef adjunct interimar al Direcției Juridice a CNPDCP.

În cadrul evenimentului s-a vorbit și despre faptul că orice prelucrare de date cu caracter personal poate avea loc doar în scopuri bine determinate, explicite și legitime; adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul pentru care sunt colectate și ulterior prelucrate. Informațiile acumulate sunt destinate utilizării de către avocat pentru scopuri profesionale și pot fi comunicate, în funcție de natura asistenței juridice, următorilor destinatari: părților contractante, notarilor publici, instanțelor de judecată și co-participanților în procese judiciare, instituțiilor publice, instituțiilor bancare, registrelor publice, precum și altor tipuri de persoane și instituții direct vizate, care urmăresc în interes legitim stabilit.

CNPDCP a abordat anterior aspecte practice care vizează protecția datelor cu caracter personal de către avocați, inclusiv publicând un document privind ”Aspecte privind practica de a depune la materialele dosarelor examinate de instanțele de judecată, a documentelor ce integrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice, care nu sunt vizate în cazul examinat”. Aceste recomandări au drept scop asigurarea aplicării de către avocați a  principiului pertinenței care constau în limitarea volumului de date cu caracter personal la datele personale care prezintă relevanță pentru cauzele examinate, cu depersonalizarea datelor care sunt irelevante excesive pentru caz, potrivit prevederilor art. 31 a Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.