Confederația Națională a Patronatelor din Moldova (CNPM) a transmis autorităților o listă de 21 de propuneri  privind măsurile care trebuie întreprinse pentru a susține mediul de afaceri. Acestea se referă atât la reducerea unor taxelor achitate sau scutiri de unele plăți, cât și la schimbarea unor reglementări ce ține de interacțiunea cu autoritățile publice.

Astfel, CNPM a propus:

 • raționalizarea sistemului controlului de stat al activității de întreprinzător (datorită imposibilității realizării controlului la întreprinderile care nu funcționează, dar și protecția angajaților instituțiilor cu funcție de inspecție și control);
 • măsură alternativă și stimulatorie de susținere a angajatorilor prin compensarea din bugetul de stat a impozitelor aferente salariilor pentru angajații aflați în imposibilitatea prestării muncii și căror li se menține plata salariului mediu pe perioada absenței;
 • identificarea sursei alternative de plată a salariilor pentru unele categorii de salariații aflați în imposibilitatea prestării muncii din cauza sistării activității întreprinderii pe perioada regimului de urgență;
 • aplicarea taxei pe valoarea adăugată în mărime de 10% pentru sectorul HoReCa;
 • adoptarea amendamentelor la legislația muncii prin care realizarea muncii la domiciliu (munca la distanță) se va face prin simpla dispune a angajatorului, fără a fi necesară perfectarea anexelor la Contractul individual de muncă și emitere de ordine, decizii;
 • identificarea posibilităților de a stabili indemnizații și în absența temporară a documentelor confirmative emise de către angajator (angajatorii după reluarea activității  vor oferi angajaților documentele necesare pentru a fi prezentate autorităților competente în stabilirea îndemnizațiilor, alocațiilor);
 • amânarea oferirii rapoartelor (indiferent de tipul și natura acestora) pentru întreprinderile care și-au sistat activitatea;
 • neaplicarea amenzilor sau penalităților pentru nerespectarea obligațiunilor aferente contractelor de achiziții publice. O bună parte a mărfurilor sunt provenite din import și respectiv obținerea lor poate fi dificilă din cauza restricțiilor de circulație aplicate de țările limitrofe. Serviciile la fel pot cădea sub restricții de adunare a mai mult de 50 persoane sau absență a funcționării a cumpărătorului;
 • zero taxă de arendă pentru contractele de locațiune a spațiilor publice. Evident că această se poate răsfrânge numai asupra celor care oficial și de facto și-au sistat activitatea;
 • reeșalonarea plăților/ dobânzilor bancare pentru creditele accesate cel puțin pe trei luni. Este necesar să se aplice măsuri de reeșalonare cât la corpul creditelor atât și a dobânzilor la ele;
 • realizarea unui mecanism în cazul imposibilității realizării unor contracte investiționale în imobil de către companiile de construcție datorită regimului de urgență. Guvernul se va adresa persoanelor fizice și juridice privitor la temperarea beneficiarilor, viitorii propiretari de locuințe și obiectelor de altă menire să nu atace constructorii în judecată în legătură cu tărăganarea construcțiilor în legătura cu încheierea lucrărilor din cauza justificării datorite unui impediment (forță majoră) , pînă la revenirea constructorilor la muncă;
 • deblocarea situației de export de teritoriul țărilor limitrofe prin care se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi materialelor sanitare;
 • revizuirea cotei aferente plătii dividendelor precum si reeșalonarea plătii dividendelor aferente rezultatelor financiare în deosebi pentru întreprinderile cu capital de stat;
 • scutirea, reducerea sau oferirea perioadei de grație de cel puțin trei luni pentru plata impozitului pe venit de către persoanele juridice;
 • asigurarea continuității furnizării consumabilelor, echipamentelor și medicamentelor necesare funcționalității instituțiilor medico-sanitare și păstrarea activității transporturilor terestre și aeriene comerciale;
 • asigurarea funcționalității transportului de pasageri local și interurban pentru accesul personalului medical la locul de muncă și a pacienților la instituțiile medico-sanitare;
 • asigurarea accesului instituțiilor medico-sanitare private la procurarea de  consumabile, echipamente și medicamente pe piața locală în vederea continuării prestării serviciilor cetățenilor;
 • interzicerea stopării șoferilor de transport internațional de mărfuri indiferent demodul lor de deplasare (corpul de șoferi urmează să dețină acte în regulă);
 • urmează a fi clarificată situația cu vânzarea prealabil a tichetelor de călătorie, deoarece întreprinderile transportatoare vor fi sub limita rentabilității când vor fi nevoiți să realizeze transportări cu puțini pasageri sau deloc;
 • aprobarea de curse speciale pentru a transporta călătorii din suburbii la locurile de muncă;
 • restituirea de către stat a datoriilor ÎS GSP față de transportatori.

Menționăm că, Guvernul a anunțat deja mai multe măsuri care urmează să fie luate în perioada următoare pentru a susține comunitatea de business.