Ministerul Justiției a anunțat că Guvernul Republicii Moldova a transmis către Curtea Constituțională proiectul de Lege privind modificarea unor prevederi ale Constituției Republicii Moldova.

Proiectul de lege privind modificarea prevederilor constituționale cu referire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) constituie una dintre prioritățile Grupului de lucru ad-hoc al Consiliului Europei privind reforma justiţiei în Republica Moldova.

Proiectul de lege a fost discutat și elaborat urmare a mai multor runde de consultări desfășurate în prima parte a anului 2020 pe platforma Grupului de lucru ad-hoc al Consiliului Europei cu participarea reprezentanților CSM, partidelor politice și societății civile, precum și ajustat potrivit Opiniilor comune ale Comisiei europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia) şi a Directoratului General pentru drepturile omului şi statul de drept al Consiliului Europei, având în calitate de observatori reprezentanți ai Uniunii Europe și Statelor Unite ale Americii.         

Proiectul înaintat Curții Constituționale reprezintă versiunea ajustată și agreată de către toți participanții la procesul de consultări în partea ce ține de limitarea imunității judecătorilor, unificarea modului de numire a judecătorilor, anulării termenului inițial de numire a judecătorilor și componenței Consiliului Superior al Magistraturii.