Proiectele hotărârilor și deciziilor Biroului Permanent al Parlamentului ar putea fi obligatorii de prezentat în limba română, cu traducere în limba rusă. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, recent, în Parlament.

Deputații spun că, în urma analizei conținutului Regulamentului Parlamentului, se constată lipsa prevederilor cu privire la limba în care sunt elaborate și adoptate actele Biroului Permanent al Parlamentului. Având în vedere această lacună, se propune completarea Regulamentului Parlamentului prin indicarea, în mod expres, a faptului că actele Biroului Permanent al Parlamentului se prezintă în limba de stat, cu traducere în limba rusă.

Această formulă este una optimă, spun autorii proiectului, făcând trimitere la prevederile Legii cu privire la actele normative, care spune că proiectele actelor normative se prezintă de către autor în limba de stat, cu traducere în limba rusă. Totodată, o astfel de abordare este conformă și cu prevederile Legii cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor. Conform acestei legi, statul asigură publicarea actelor normative, comunicărilor oficiale şi altor informaţii de importanţă naţională în limbile română şi rusă, se menționează în nota informativă a proiectului de modificare legislativă.

Deputații mai menționează că secretariatul Parlamentului realizează, acum, traducerile în limba rusă prin intermediul traducătorilor autorizați. Prin urmare, implementarea noilor norme nu presupune cheltuieli de la bugetul de stat, întrucât documentele ce urmează a fi traduse constituie circa 1% din totalitatea actelor supuse traducerii.