În funcția de Procuror General vor putea accede și persoanele care au experiență de muncă în afara țării. Un grup de deputați a elaborat și înregistrat la secretariatul Parlamentului un proiect care prevede modificarea și competarea Legii cu privire la Procuratură.

În redacția actuală legea prevede că pentru funcția de Procuror General poate candida persoana care are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin cinci ani în funcția de procuror, judecător sau avocat. Autorii inițiativei propun însă să poată candida persoana care are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, obținută în jurisdicția Republicii Moldova sau jurisdicții străine, inclusiv organizații internaționale, dintre care cel puțin cinci ani în funcția de procuror, judecător sau avocat.

 O altă modificare vizează interimatul funcției de Procuror General. Inițiativa prevede că interimatul funcției de Procuror General încetează de drept la data numirii în funcție de către Președintele Republicii a unui Procuror General precum și la data scurgerii termenului maxim de 12 luni de asigurare a interimatului funcției. Dacă după scurgerea termenului maxim de asigurare a interimatului funcției, nu a fost numit un nou Procuror General, Consiliul Superior al Procurorilor va selecta și propune Președintelui Republicii un alt procuror pentru a asigura interimatul funcției de Procuror General.