Pe durata situației excepționale, Consiului Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) ar putea avea competențe de prelungire a duratei stagiului profesional în avocatură. Un proiect de completare a Legii cu privire la avocatură a fost, deja, înregistrat în Parlament.

Documentul stabilește că ”prin derogare de la prevederile alin. (1) art. 19, în situații excepționale, durata stagiului profesional poate fi prelungită în baza hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților”,

În prezent, norma legală spune că persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 18 luni, având în acest timp, calitatea de avocat stagiar. Ulterior, pentru a fi admis în profesie, avocatul stagiar susţine examenul de calificare în faţa Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.

Potrivit unei decizii a Comisiei pentru situații excepționale, de la începutul lunii mai, calitatea de avocat stagiar a fost prelungită pe perioada stării de urgență și pentru o perioadă egală cu durata stării de urgență. Această perioadă a expirat în data de 14 iulie. Prin urmare, persoanele care au finalizat stagiul profesional, urmează să susțină examenul de calificare în profesia de avocat pentru a putea continua activitatea sa profesională.

Totuși, Uniunea Avocaților din Moldova spune că este imposibil de a organiza examenul de calificare în profesia de avocat a candidaților care sunt eligibili, din cauza răspândirii pe teritoriului Republicii Moldova a virusului de tip nou COVID-19, care împiedică alegerea membrilor Comisiei de licențiere în profesia de avocat.

În situația creată, autorul proiectului spune că peste 100 de persoane care urmau să susțină examenul de calificare în primăvara anului 2020, vor fi în imposibilitate de a accede în profesia de avocat pe un termen nedeterminat. În acest sens, potențialii candidați la profesia de avocat vor fi lipsiți de o sursă de existență și nu vor putea să presteze în continuare servicii juridice.